fbpx

Nyttig information

Lourdes Susana Cuevas Ostria er translatør, autoriseret af Mexico Citys øverste domstol (Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México) og for nylig også af det Føderale Retsråd (CJF). Certificerede oversættelser, udstedt af mexicanske autoriserede translatører er officielt gyldige oversættelser, der accepteres af mexicanske myndigheder.

Hun er også medlem af American Translators Association (ATA) [Den amerikanske oversetterforening].

Du skal bruge en bekræftet oversættelse udstedt af en mexicansk autoriseret oversætter, hvis du…

▪Skal giftes i Mexico

▪Er mexicansk statsborger og vil registrere dine børns udenlandske fødselsattester for at de skal opnå dobbelt statsborgerskab (hvilket er første skridt til at få deres CURP)

▪Skal revalidere din udenlandske gymnasie-, bachelor- eller kandidatuddannelse

▪Skal ansøge om permanent opholdstilladelse i Mexico

▪Deltager i juridiske procedurer i Mexico og har brug for at indsende dansksprogede dokumenter som bevismateriale.

▪Skal ansøge om en COFEPRIS-sundhedsregistrering

▪Vender tilbage til dit land og/eller ansøger om eller fornyer dit visum, og du er blevet bedt om at indsende et polititjek eller en erklæring om, at du ikke har nogen straffeattest (carta de no antecedentes penales eller carta de datos registrales).

I øvrigt er det så at, hvis du har brug for at få et ikke-spansksproget dokument accepteret af en mexicansk myndighed, skal du have en bekræftet oversættelse, udstedt af en mexicansk autoriseret translatør. Hvis du ønsker, at en engelsksproget oversættelse af dit spansksprogede dokument skal accepteres af regeringsorganer eller myndigheder i USA, Storbritannien, Australien, Canada eller et andet engelsktalende land, skal du også have en bekræftet oversættelse.
Vi kan også oversætte til dansk dine mexicanske dokumenter / udstedt i Mexico, for brug i Danmark.

For at få et tilbud på vores bekræftet oversættelsestjenester send venligst dine scannede dokumenter til info@ostriatraducciones.com eller ostria.traducciones@gmail.com. Sørg venligst for, at de er læselige.

Dokumenter, som du sandsynligvis har brug for at få oversat af en mexicansk autoriseret translatør:

Personattester, fødsels- og dåbsattester, vielsesattester, skilsmisseattester, dødsattester, skilsmissedomme, akademiske eksamensbeviser og udskrifter, erhvervslicenser, pas, officielle ID-kort, børneattest, straffeattest, , apostille, anbefalingsbreve, immuniseringskort, kontoudskrift, bankbreve, lønudbetalinger, særlige kreditrapporter, fakturaer, indkomstbeviser, bopælsbeviser, enhver form for aftaler eller kontrakter, hensigtserklæringer, aftalememoranda, skøder, offentlige instrumenter, vedtægter, sikkerhedsdatablade, ægtepagter, bevis på forhold (telefon-, WhatsApp-, Messenger- eller chatoptegnelser, e-mails, breve), lægeerklæringer, forsikringspolicer, ansættelsesbreve, testamenter, laboratorieprøveresultater, røntgentolkningsrapporter, IMSS-indskrivninger, civile, kommercielle og strafferetlige domme, ekspertudtalelser, retsanmodninger eller anmodningsbreve, militærtjenestekort, m fl.

This will close in 20 seconds